Társadalmi szerepvállalás

A Szövetkezet aktív résztvevője kíván lenni Bócsa község és a Kiskőrösi járás vállalkozói és társadalmi szerveződéseinek. Nem szigetszerű tevékenységet kívánunk megvalósítani, hanem minél több szervezetet be kívánunk vonni a tevékenységünk kommunikációjába. Ennek a tevékenységnek nem titkoltan kettős célja van. Elsősorban a szociális gazdaság, mint vállalkozási forma megismertetése a környezetünkkel, másodsorban és legalább ilyen fontossággal a szolgáltatásainkat is meg kívánjuk ismertetni a környék (többek közt a megye városai is) potenciális ügyfélkörével.

Részt veszünk és saját magunk is szervezünk különböző eseményeket, amelyek hozzájárulnak Bócsa Község társadalmi és gazdasági életének színesítéséhez, a szociális gazdaság, mint alternatív vállalkozói forma ismertebbé tételéhez a vállalkozók és minél szélesebb közvélemény körében.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a projektünkbe közvetlenül és közvetett módon bevont személyek szociális helyzetének javítását és új kompetenciák elsajátítását, a bevont személyek látásmódjának szélesítését az új infokommunikációs ismeretek lévén, a munkavállalók kompetenciájának felkészítését a jövő kihívásaihoz.

Digitalizáljon velünk!

A professzionális digitalizáló szövetkezet

KAPCSOLAT